طبیعت‌گردی در “آهار”

مدتی بود که منتظر یک روز خوب برای طبیعت‌گردی بودیم که کرونا نمیذاشت. تا این که بالاخره ۱۹ خرداد سال ۱۴۰۱ بعد از اینکه کرونا کنترل شد، همراه با حدود ۸۰ نفر از همراهان ایویزیمون صبح زود روز پنج‌شنبه به آهار رفتیم. دست‌جمعی یکم کوهنوردی کردیم، کنار آبشار زیبای آهار صبحانه خوردیم و برگشتیم.