مسابقات پات و مات

وقتی دم‌دم‌های روز جهانی شطرنج بود، دیدیم که کل‌کل‌های شطرنجی بین بچه‌ها زیاد شد! گفتیم خب چرا یه مسابقه بین همه همراهان شروع نکنیم؟ به همین خاطر تصمیم گرفتیم که یک جام مسابقات شطرنج ایویز که اسمش رو گذاشته بودیم “پات و مات”، برگزار کنیم.
بازی‌ها در دو مرحله برگزار شد. اول سطح اطلاعات شطرنجی بچه‌ها رو سنجیدیم و سپس مسابقات شطرنج بازی برگزار شد. به برنده‌هامون یک شطرنج فدراسیونی و کتاب “گزارش شطرنج و نهش نیو-اردشیر” و ماهنامه‌ی شطرنج اهدا شد. نفر اول هم یک میلیون تومان پول نقد برنده شد.