پیش به سوی سازمان سبز شدن!

در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم که قدم به قدم برای تبدیل شدن به یک سازمان سبز تلاش کنیم. اقداماتی در مسیر استفاده‌ی کمتر از کاغذ، تفکیک زباله از مبدا، استفاده از سیستم اتوماسیون نامه‌نگاری و ارسال درخواست به جای کاغذبازی و غیره. اقدامات دیگری هم در آینده‌ی نزدیک برای هرچه‌سبزترشدن انجام می‌دیم که کم‌کم باهاشون […]

ورزش ضامن سلامتی!

برای ایویزی‌ها، سلامت بدن و ذهن اهمیت زیادی داره. به همین‌خاطر تابستون ۱۴۰۱ طبق قراردادی که با باشگاه ورزشی “دکتر ورزش” بستیم، می‌تونیم به صورت سازمانی از خدمات این باشگاه استفاده کنیم. دکتر ورزش بهمون یک برنامه‌ی رژیم غذایی و یک برنامه‌ی ورزشی می‌ده و هرماه تحت‌نظر متخصصین این باشگاه تغییرات بدنمون اندازه‌گیری می‌شه و […]