ایجاد پروژه، ارائه تعریف مشخص از پروژه و تصمیم‌گیری درباره چگونگی به انجام رسوندنش

ایجاد یه سیستم پشتیبانی پیگیر و منظم از طریق ترلو یا برنامه‌های مدیریت پروژه

انتخاب راهبر و تقسیم وظایف بین اعضای تیم

تبادل اطلاعات با تیم‌های موثر دیگه در واحدهای مختلف

بررسی اثربخشی تیم و رفع مشکلات و موانع

ارزیابی کارهای در حال انجام و محول کردن وظایف به افراد شایسته

همراهان ایویز با همدلی و هم‌کاری و با راهبری مدیران این مراحل رو به انجام می‌رسونن.​
100%