قهرمانی شطرنج پات‌ومات

جام قهرمانی شطرنج از تابستان تا پاییز ۱۴۰۱ در ایویز برگزار شد و در نهایت آقای شهاب‌الدین علی‌شیری موفق شد عنوان قهرمانی رو بدست بیاره.